Mae Puffin Learning yn gysylltiedig â phrosiect Cadarnhad a ariennir gan y Loteri Genedlaethol o fewn PLANED yn Ne Orllewin Cymru. Mae PLANED (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro dros Fenter a Datblygu) yn elusen sydd â chysylltiadau ledled Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a thu hwnt.

Mae PLANED yn ganolfan achrededig Agored Cymru ac yn gweithio gydag amrywiaeth o gymunedau a sefydliadau yn lleol a thu hwnt.