Croeso i Ddysgu Pâl – lle gallwch chi ennill achrediad ar eich cyflymder eich hun yn y pynciau sy’n bwysig i chi.

Mae pob un o’n cyrsiau wedi’u hachredu gan Agored.Cymru ac felly’n cael eu cydnabod yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Gellir astudio’r cyrsiau a gynigiwn ar-lein gan asesu fel arfer drwy gyflwyno darnau ar wahân o waith cwrs. Byddwch yn derbyn adborth unigol ar eich gwaith gan ein tîm arbenigol o aseswyr a fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ar y ffordd i ennill tystysgrif derfynol.

Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

Create a Video Production

Cynhyrchu Cyfryngau

Iaith Gymraeg

Hanfodol i’r Gweithle